Univis Çözümler

Üretimden Veri Toplama

Kontrol her iş sürecinde olduğu gibi üretim yapan firmalarda da önemli bir yere sahiptir. Üretim bandında çalışan personelin eğitimi, çalışma saatleri, performansı gibi konuların takibi, kontrolü hem üretim performansı hem de personel sağlığı açısından sürece katkı sağlamaktadır.

Univis kendi ürettiği çözümü ile üretim yapan firmaların iş güvenliği kapsamında çalışanlarının üretim bandındaki çalışma sürelerini kontrol edebilmekte, çalışan sağlığı gözetilerek, belli sürelerde farklı üretim bantlarında çalışmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem sayesinde vardiya kontrolü de yapılabilmektedir.