Univis Çözümler

Yazılım Çözümleri

Depo Yazılımı

Karmaşık depolar, lojistik sorunları beraberinde hizmet kalitesinde azalma ve ürünün son tüketiciye ulaşmasında tedarik zincirinin halkalarını zayıflatır. Bu da tüketici tarafında, firmanızla ilgili olumlu bir görüş uyandırmaz.


Bilginin çok fazla olduğu günümüzde, iş süreçlerini manuel yürütmek, insan kaynaklı hatalara neden olmaktadır. Bu nedenle gün geçtikçe iş süreçlerinde de teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Depo ve Üretim Yönetimi Çözümü StokBar Panorama da depo ve üretim süreçlerinde firmalara hızlı ve hatasız işlemler sunmaktadır.

Univera’nın uzun yıllardır birçok firmaya hizmet verdiği Depo ve Üretim Yönetimi çözümü olan StokBar Panorama, muadil ürünlerine göre ekstra birçok yeteneğe sahiptir. Temel görevi depodaki ürünlerin barkodlu etiketler ile izlenebilmesi ve sevkiyatlarının öncelik durumlarına göre gerçekleştirilmesidir.

StokBar, online çalışan web tabanlı, platform ve sektör bağımsız bir paket programdır. Uyarlanabilir esnek bir yapıya sahip olduğu için farklı çalışma prensibine sahip firmalarda kullanımı mümkündür. Tek başına ya da ticari paketlerle entegre çalışabilir.


Üretimden Veri Toplama Yazılımı

Work Track

Duyarlı ve sorumlu firmalar için “İş ve İşçi Güvenliği” en önemli konuların başında gelmektedir. Bu konu düşünülerek Univis tarafından geliştirilmiş WorkTrack de üretim yapan firmalarda İşçi Sağlığını kormak için hizmete sunulmuştur.

Temel görevi; işçilerin aynı üretim hattında kullandıkları CNC ünitelerinde belli sürelerden fazla kalmasını engellemek ve sadece eğitimini aldığı CNC ünitelerinde çalışmalarına olanak sağlamak olan WorkTrack, İşçi ve işverene birçok fayda sağlamaktadır;

  • İş Güvenliği gereğince, işçinin eğitimini almadığı CNC ünitesini kullanamaması
  • Sürekli tekrar eden fiziksel hareketin, periyodik olarak makina değişikliği sayesinde sağlık sorunlarına neden olmaması
  • Kullanılan üretim parçalarının sisteme anlık ve kontrollü kayıtlarının yapılması

MDM Yazılımları

SOTI

Tüm işletim sistemleri için geliştirilmiş SOTI, iş süreçlerinde kullanılan mobil cihazları, kolaylıkla uzaktan yönetmenizi sağlamaktadır.

Univis SOTI yazılımının satış, kurulum ve saha destek hizmetlerini ve server kurulumu, saha donanımlarına client yazılımların kurulumları, operatör tanımları, bölgesel güvenlik ayarları, yetkilendirmeler, tek noktadan cihazların konfigüre edilmesi ve yönetilmesi hizmetlerinin tamamını vermektedir.

ReM

Remote MasterMind Honeywell’in mobil cihaz yönetimi konusunda geliştirdiği çözümüdür. Univis Remote MasterMind’ın satış kuruluş ve saha destek hizmetlerini vermektedir. Ayrıca server kurulumu, saha donanım cihazlarının üzerine yazılımların kurulumları, operatör tanımları, bölgesel güvenlik ayarları, yetkilendirmeler, tek noktadan cihazların konfigüre edilmesi ve yönetilmesi gibi uzmanlık gerektiren birçok detay hizmeti de sunmaktadır.

Samsung Knox

Samsung’un MDM çözümü olarak geliştirdiği Knox ile mobil cihaz güvenliğini sağlamak çok kolay. Hem iş hem de kişisel olarak kullanılan cihazlar için geliştirilen Knox, cihazdaki tüm verileri koruma altına almaktadır.

Univis; Knox çözümünün satışını ve destek hizmetlerini vermektedir.