Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Amaç

Univis olarak; misyon, vizyon ve kurum kültürümüz doğrultusunda hazırladığımız Entegre Yönetim Sistemi ile yasaların gereklerini yerine getirmeyi, paydaşlarımıza, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda;

  • Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili paydaşlarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

  • Univis kapsamı dahilinde tüm çalışanlarımızın, ilgili paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın; ihtiyaç ve beklentilerinin, uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

  • Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartları doğrultusunda yürütülmesi,

  • Univis süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

  • Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin sunulması,

  • Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite ve çevre yönetimi konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine fayda sağlanması,

  • Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürünün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerinin iyileştirilmesi,

  • Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

  • Müşteri memnuniyet ve şikayetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikayetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması çalışmalarını gerçekleştirerek Entegre Yönetim Sistemi’nin performansını sürekli iyileştirmek için çalışanlarımız ile bilrikte uygulama ve sürekliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Kapsam: Bilgisayar Sistemleri, Yazılım ve Donanım Danışmanlık Hizmetleri